quelqu'un sait parler le flamand ici ?

Discussion dans 'Etudes' créé par Darkman, 22 Août 2016.

 1. Offline
  Darkman Elite
  Bonjour,

  je me demandais par ici rôdait des gameriens parlant ou la langue de vondeel ou simplement tweetalig ??? Et si oui saurais-t'il jeter un coup d'oeil à ces quelques phrases ci-dessous

  1. A : Waarom was zij afwezig ?

  B : Ik denk ..dat ze ziek is ................................................................


  2. Toen zij ............jong was ........speelde ze .............................................., .................................................................. graag met

  Barbie-poppen.


  3. ................. kunt u ................................................. het bestek dat op tafel .....................................ligt.............................,

  terug in de la ..........................stoppen........................................ aub ?


  4. Mijn broer heeft tijdens een voetbalmatch zijn been .............gebroken..................................................... en sindsdien

  .........................moet hij ........................................ van de kinesist .................................................................. sporten.


  5. Hij ........hoeft.......................................................... geen bloemen meer te kopen, want ik heb

  .......................er gekocht...........................................

  6. A :Is haar parfum ...........................niet zo....................................... duur als de

  ............................baas...................................... ?

  B : Nee, die van ..............baas.................................................... is ............................................het duurst......................


  7. Omdat hij geen schulden wil hebben, .....................stop ik ............................................. van zijn spaarrekening geld

  .............................staat..................................... naar zijn zichtrekening.


  8. Zijn oude moeder heeft een ongeluk gehad en sindsdien voelt hij ......zich ..........................................................

  haar.


  9. ................Hoewel .................................................. zij een auto hebben, ................................nemen..................................

  altijd de trein naar het werk omdat zij niet in de file ........................................staan...........................


  10. Hij vraagt zich ..af ...of ze kan.............................................. slagen voor het examen.


  11. A : Deze student studeert aan de ULB maar hij komt uit het buitenland.

  B : ......Waar .............................................komt .................................hij vandaan.................................?

  A : Uit Spanje.


  12. A : Heb jij je beziggehouden met de organisatie van dat feest.

  B : Ja, daar ............... heb ik me ermee beziggehouden...................................................


  13. A ...................hoelang............................................... is jouw sollicitatiegesprek. ?

  B : Ik denk .......dat het er duurt ongeveer...........................................................10 uur.


  14. Nico, ..........ik moet ermee eens .................................................................. , anders

  ..............................ga ik.................................... te laat voor de les.


  15. Ik ........................moet.......................................... tijdens de vakantie alle boeken van Harry Potter lezen,

  maar ik heb ..............er al .................................................... twee gelezen.


  16.
  17. A : Wie gaat er vanavond mee naar de film ?

  B : Wat zeg je ?

  A : Ik wil weten ...of iemand ermee vanvond .......naar de film gaat........................................................


  18. Het computerprogramma ................waarmee.................................................. ik vaak werk is verouderd en

  ...................misschien zou............................................... ik een update moeten kopen


  19. Ik kan je nu niet helpen, want ik .........................ben......................................... mijn mail

  ..................................aan het................................ lezen.


  19. A :Ga jij tijdens de vakantie werken ?

  B : .............ik ga tijdens de vakantie werken..................................................... of ik een tweede zit heb, of niet.


  20. Om te weten hoe je dit gerecht klaarmaakt, ..............moet.................................................... het recept lezen

  ...........................................omdat....................... men uitlegt ..........................waarmee........................................ je het maakt.


  21. Heb je de krant gezien ? ...................er staat............................................... een foto in

  ........................................waar.......................... ik onze buurman heb herkend.


  22. Ik ................................heb.................................. iemand gekend die zo

  ..............................er wel.................................... kon zingen.


  23. .............ik ben er niet mee..................................................... eens als ik zeg dat de studententijd een van de leukste

  periodes uit het leven is .


  24. Hij draagt oude kleren omdat hij geen belang ....stelt in.............................................................. uiterlijk


  25. Zit mijn agenda niet in mijn tas ? Ik was er nochtans zeker van dat ik

  .................................erin zat.................................


  26. Ze hebben ........................daar geweest .......................................... voor het eerst gekust tijdens

  .......................vakantie............................................


  27. .............................................Als ..................... hij de lotto ................................wint .................................., dan

  ...............................................zou................... hij een wereldreis maken .


  28. A : Ben je al eens naar Griekenland geweest ?

  B : Nee, daar .............................................ben ik nooit geweest.....................


  29. De bankautomaat weigert mij geld te geven, want ik ....................................... ???...........................


  30. Ik eet graag aardappelen, maar frieten eet ik .....................liever............................................. en kroketten eet

  ik ......................................het lieverst............................ van al.
  => MERCI D AVANCE !
  Darkman, 22 Août 2016
  #1
 2. Offline
  Tkzkzar Le flairant
  Neuken in de keuken
  Tkzkzar, 22 Août 2016
  #2
 3. Offline
  titoum GMZ Crew optc 970.342.646
  go google translate fieu et faire tes devoirs toi meme
  titoum, 22 Août 2016
  #3
 4. Offline
  Darkman Elite
  lol google translate pour de la structuur such troll ever, j'ai fait les exos mais je voudrais avoir des avis si ça "colle" bien ...
  Darkman, 22 Août 2016
  #4
 5. Offline
  Fish Bouillant même !
  J'ai commencé à traduite les 8 première phrases après ton truc par en cacahuètes il manque des mots.

  démerde toi pour tes devoirs de vacances !
  Fish, 22 Août 2016
  #5
 6. Offline
  pacharout Elite

  Langue de vondeel, connais pas :shut::shut::shut:
  pacharout, 22 Août 2016
  #6
 7. Offline
  Fish Bouillant même !
  certaines phrases sont en bordel ej ne l'ai pas traduites... d'autres ont des fautes je ne les ai pas corrigées.

  1. A : Waarom was zij afwezig ?

  Pourquoi était elle absente?

  B : Ik denk dat ze ziek is .

  Je pense qu'elle était malade

  2. Toen zij jong was speelde ze , graag met Barbie-poppen.

  Depuis qu'elle était jeune elle jouait volontiers avec des poupées barbie

  3. kunt u het bestek dat op tafel ligt,terug in de la stoppen aub ?

  Pouvez vous remettre les couverts qui sont sur la tape dans le tiroir svp?

  4. Mijn broer heeft tijdens een voetbalmatch zijn been gebroken en sindsdien moet hij van de kinesist sporten.

  Mon frère s'est cassé la jambe pendant un match de football et depuis il doit consulter le kinésiste sportif

  5. Hij hoeft geen bloemen meer te kopen, want ik heb er gekocht.

  Il ne doit plus acheter de fleurs car je les ai achetées.

  6. A :Is haar parfum niet zo duur als de baas?

  Est-ce que son parfum n'est pas aussi chère que le patron ? (????)

  B : Nee, die van baas is het duurst

  Non, celui du patron est le plus chèr

  7. Omdat hij geen schulden wil hebben, stop ik van zijn spaarrekening geld staat naar zijn zichtrekening.  8. Zijn oude moeder heeft een ongeluk gehad en sindsdien voelt hij zich haar.

  Sa vieille mère a eu un accident et depuis il s'en veut.

  9. Hoewel zij een auto hebben, nemen altijd de trein naar het werk omdat zij niet in de file staan.

  Bien qu'il a une voiture il prend le train pour aller au travail car il ne veut pas rester dans les files.

  10. Hij vraagt zich af of ze kan slagen voor het examen.

  Il se demande si elle peut passer l'examen.

  11. A : Deze student studeert aan de ULB maar hij komt uit het buitenland.

  Cet étudiant étudie à l'ULB mais il vient de l'étranger.

  B : Waar komt hij vandaan?

  D'où vient-il?

  A : Uit Spanje.

  D'Espagne.

  12. A : Heb jij je beziggehouden met de organisatie van dat feest.

  T'es du occupé de l'organisation de la fête.

  B : Ja, daar heb ik me ermee beziggehouden.

  Oui, je m'en suis occupé.

  13. A hoelang is jouw sollicitatiegesprek. ?

  Combien de temps dure ton entretien d'embauche?

  B : Ik denk dat het er duurt ongeveer 10 uur.

  Je pense que celà dure environ 10 heures

  14. Nico, ik moet ermee eens , anders ga ik te laat voor de les.  15. Ik moet tijdens de vakantie alle boeken van Harry Potter lezen,maar ik heb er al twee gelezen.

  Je dois lire pendant les vacances tous les livre de Harry Potter mais j'en ai déjà lu deux.

  16.

  17. A : Wie gaat er vanavond mee naar de film ?

  Qui vient avec ce soir voir le film.

  B : Wat zeg je ?

  Que dis-tu?

  A : Ik wil weten of iemand ermee vanvond naar de film gaat.

  Je veux savoir si quelqu'un vient avec voir le film ce soir.

  18. Het computerprogramma waarmee ik vaak werk is verouderd en misschien zou ik een update moeten kopen

  Le programme informatique avec lequel je travaille souvent a vieilli et peut être devrais-je acheter une mise à jour.

  19. Ik kan je nu niet helpen, want ik ben mijn mail aan het lezen.

  Je ne peux pas t'aider parce que je suis en train de lire mes mails.

  19. A :Ga jij tijdens de vakantie werken ?

  Vas-tu travailler pendant les vacances?

  B : ik ga tijdens de vakantie werken of ik een tweede zit heb, of niet.

  Je vais travailler pendant les vacances si j'ai une deuxième session ou pas.

  20. Om te weten hoe je dit gerecht klaarmaakt,moet het recept lezen omdat men uitlegt waarmee je het maakt.

  Pour savoir comment préparer ce plats tu dois lire la recette car on explique comment la prérarer.

  21. Heb je de krant gezien ? er staat een foto in waar ik onze buurman heb herkend.

  As-tu vu le journal ? Il y a une photo dedans où j'ai reconnu notre voisin.

  22. Ik heb iemand gekend die zo er wel kon zingen.

  J'ai connu quelqu'un qui la chante très bien.

  23. ik ben er niet mee eens als ik zeg dat de studententijd een van de leukste periodes uit het leven is .

  Je ne suis pas d'accord si je dis que les études est une des meilleurs périodes de la vie.

  24. Hij draagt oude kleren omdat hij geen belang stelt in uiterlijk

  Il porte de vieux habis car il ne porte pas d'importance à l'apparence.

  25. Zit mijn agenda niet in mijn tas ? Ik was er nochtans zeker van dat ik erin zat.

  Est-ce que mon agenda ne se trouve pas dans ton sac ? J'étais pourtant certain qu'il s'y trouvait.

  26. Ze hebben daar geweest voor het eerst gekust tijdens vakantie.  27. Als hij de lotto wint, dan zou hij een wereldreis maken .

  Si il gagne au lotto alors il fera un tour du monde.

  28. A : Ben je al eens naar Griekenland geweest ?

  Es-tu déjà allé en Grèce ?

  B : Nee, daar ben ik nooit geweest.

  Non je n'y suis jamais allé.

  29. De bankautomaat weigert mij geld te geven, want ik???

  Je distributeur de billet refuse de me donner de l'argent parce que je ???

  30. Ik eet graag aardappelen, maar frieten eet ik liever en kroketten eet ik het lieverst van al.

  Je mange volontier des pommes de terre, mais je préfère des frites et des croquettes c'est que j'aime le plus.
  Fish, 22 Août 2016
  #7
  Papl00 aime ça.
 8. Offline
  BLun- y u do dis
  Equipe GamerZ.be
  Papier alst u blieft
  BLun-, 22 Août 2016
  #8
 9. Offline
  HAINAUT La région qui tire la Belgique vers le haut
  Waar is de papegaai ?
  HAINAUT, 22 Août 2016
  #9
 10. Offline
  Darkman Elite
  Ah au temps pour moi, je crois que y a méprise (voilà pq tu trouvais ça bancal Fish) je dois justement compléter les trous-trous (En jaune) et j'aurais aimé que quelqu'un possédant une bonne maitrise gramaticale du ndls repasse en vitesse dessus

  1.A : Waarom was zij afwezig ?

  B : Ik denk ..dat zij ziek is ................................................................


  2.Toen zij ............jong was ........speelde zij.............................................., .................................................................. graag met

  Barbie-poppen.


  3.................. kunt u ................................................. het bestek dat op tafel .....................................ligt.............................,

  terug in de la ..........................stoppen........................................ aub ?


  4.Mijn broer heeft tijdens een voetbalmatch zijn been .............gebroken..................................................... en sindsdien

  .........................moet hij ........................................ van de kinesist .................................................................. sporten.


  5.Hij ........hoeft.......................................................... geen bloemen meer te kopen, want ik heb

  .......................er gekocht...........................................

  6.A :Is haar parfum ...........................niet zo....................................... duur als de

  ............................baas...................................... ?

  B : Nee, die van ..............baas.................................................... is ............................................het duurst......................


  7.Omdat hij geen schulden wil hebben, .....................stop ik ............................................. van zijn spaarrekening geld

  .............................staat..................................... naar zijn zichtrekening.


  8.Zijn oude moeder heeft een ongeluk gehad en sindsdien voelt hij ......zich ..........................................................

  haar.


  9.................Hoewel .................................................. zij een auto hebben, ................................nemen..................................

  altijd de trein naar het werk omdat zij niet in de file ........................................staan...........................


  10.Hij vraagt zich ..af ...of ze kan.............................................. slagen voor het examen.


  11.A : Deze student studeert aan de ULB maar hij komt uit het buitenland.

  B : ......Waar .............................................komt .................................hij vandaan.................................?

  A : Uit Spanje.


  12.A : Heb jij je beziggehouden met de organisatie van dat feest.

  B : Ja, daar ............... heb ik me ermee beziggehouden...................................................


  13.A ...................hoelang............................................... is jouw sollicitatiegesprek. ?

  B : Ik denk .......dat het er duurt ongeveer...........................................................10 uur.


  14.Nico, ..........ik moet ermee eens .................................................................. , anders

  ..............................ga ik.................................... te laat voor de les.


  15.Ik ........................moet.......................................... tijdens de vakantie alle boeken van Harry Potter lezen,

  maar ik heb ..............er al .................................................... twee gelezen.


  16.
  17.A : Wie gaat er vanavond mee naar de film ?

  B : Wat zeg je ?

  A : Ik wil weten ...of iemand ermee vanvond .......naar de film gaat........................................................


  18.Het computerprogramma ................waarmee.................................................. ik vaak werk is verouderd en

  ...................misschien zou............................................... ik een update moeten kopen


  19.Ik kan je nu niet helpen, want ik .........................ben......................................... mijn mail

  ..................................aan het................................ lezen.


  19. A :Ga jij tijdens de vakantie werken ?

  B : .............ik ga tijdens de vakantie werken..................................................... of ik een tweede zit heb, of niet.


  20.Om te weten hoe je dit gerecht klaarmaakt, ..............moet.................................................... het recept lezen

  ...........................................omdat....................... men uitlegt ..........................waarmee........................................ je het maakt.


  21.Heb je de krant gezien ? ...................er staat............................................... een foto in

  ........................................waar.......................... ik onze buurman heb herkend.


  22.Ik ................................heb.................................. iemand gekend die zo

  ..............................er wel.................................... kon zingen.


  23..............ik ben er niet mee..................................................... eens als ik zeg dat de studententijd een van de leukste

  periodes uit het leven is .


  24.Hij draagt oude kleren omdat hij geen belang ....stelt in.............................................................. uiterlijk


  25.Zit mijn agenda niet in mijn tas ? Ik was er nochtans zeker van dat ik

  .................................erin zat.................................


  26.Ze hebben ........................daar geweest ...................naartoe....................... voor het eerst gekust tijdens

  .......................vakantie............................................


  27..............................................Als ..................... hij de lotto ................................won .................................., dan

  ...............................................zou................... hij een wereldreis maken .


  28.A : Ben je al eens naar Griekenland geweest ?

  B : Nee, daar .............................................ben ik nog nooit naartoe geweest.....................


  29.De bankautomaat weigert mij geld te geven, want ik ....................................... ???...........................


  30. Ik eet graag aardappelen, maar frieten eet ik .....................liever............................................. en kroketten eet

  ik ......................................het lieverst............................ van al.
  => MERCI D AVANCE !
  Darkman, 22 Août 2016
  #10
 11. Offline
  L@rgo_XIII G33K
  J'espère que ceux qui ont fait le devoir à sa place ont pris la peine d’intercaler au moins 35 fautes !

  Je rêve quoi ... o_O Encore un qui demandera plus tard ce que c'est le meilleur job pour gagner le plus de thunes en faisant rien ...
  L@rgo_XIII, 22 Août 2016
  #11
  titoum et koraz aiment ça.
 12. Offline
  Darkman Elite
  y a eu méprise, j'ai fait l'exo... je dois compléter les phrases avec un minimum 3 mots...
  Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que si j'avais mes devoirs en secondaire, peut-être ma grammaire nerlandaise serait meilleure... (Bien que le niveau d'enseignement en wallonnie du néerlandais est fort faible)

  Ps: je suis en train plus au moins de faire ça, mais il faut un diplôme pour le CV qd même...
  Darkman, 22 Août 2016
  #12
 13. Offline
  Squall89 Expert attitré en bugs
  Je dois finir un rapport de stage d'une 30aine de page en anglais sur la caractérisation biochimique d'un complexe protéique et sur l'optimisation d'un protocole de purification, le tout en anglais, est ce quelqu'un peut s'en charger? Y a du soleil ajd. Bisous.
  Squall89, 22 Août 2016
  #13
 14. Offline
  Darkman Elite
  la solidarité laisse place à l'ère du troll mon cher ami, bientôt les singes nous dépasseront!
  Darkman, 22 Août 2016
  #14
 15. Online
  THiBOo Elite
  C'est pas vraiment de l'entraide que tu demandes là ...
  THiBOo, 22 Août 2016
  #15
 16. Offline
  Tkzkzar Le flairant
  Nice le sujet :p
  Tkzkzar, 22 Août 2016
  #16
 17. Offline
  Squall89 Expert attitré en bugs

  Demander sur un forum qu'on corrige tes exos en NDLS car tu préfères faire bosser les autres plutôt que combler tes lacunes et ce, au risque d'y voir des gens y glisser quand même des fautes et/ou du troll, quelque chose me dit que l'ère où les singes en dépassent certains n'est pas si loin hein :D.

  Fais comme tout le monde, si tu n'y arrives pas, go un prof particulier. En une heure pour 15-20€ tu auras ta série corrigée et tu en auras en outre tiré un enseignement. Mais ça implique de bosser un peu ouais.
  Squall89, 22 Août 2016
  #17
 18. Offline
  koraz Tiède
  Et tout ça pour finir au chômage :-(
  koraz, 22 Août 2016
  #18
 19. Offline
  Squall89 Expert attitré en bugs

  Au final le protocole n'aura en rien été optimisé mais j'ai réussi à montré que la protéine dimérisait et à priori, via sa région en C-terminale alors que c'était pas attendu du tout. Pour un stage de 5 mois, j'suis encore content :D
  Squall89, 22 Août 2016
  #19
 20. Offline
  cladstrif4 Shoryuken
  Soyez pas si durs!

  Il a quand même fait son exercice. Après peut être que le gars était une quiche en ndls (surement en fait pour avoir des examens de passages :p ) et il demande juste à ce qu'on le relise pour voir si y a pas des grosses fautes.

  comme il le dit dans son premier post, il veut juste une relecture, pas que quelqu'un fasse le job à sa place.

  On est beaucoup à avoir plus ou moins galérer au moins une fois dans une matière et certains ont sans doute pensé à chercher de l'aide sur un forum :D

  Après oui, le corriger juste comme ça, ça ne lui apprendra rien, mais ça c'est lui qui gère son apprentissage
  cladstrif4, 22 Août 2016
  #20